© 2018 oleh Akademi Latihan & Perundingan PEKA. Semua hakcipta dalam web ini milik Akademi Latihan & Perundingan PEKA

#001

Slaid pembentangan Gangguan Seksual dari Sudut Psikologi yang telah dibentangkan di Seminar Hari Psikologi Kementerian Kemajuan Luar Bandar 2018

From:

FREE

#002

Slaid pembentang untuk kaunseling LGBT. Ia adalah adaptasi dan kesesuaian penggunaan adalah bergantung kepada kaunselor yang menggunakan

From:

FREE

#003

EBook Intervensi Psikometrik mengandungi beberapa aktiviti intervensi. Ia boleh digunakan langsung atau diadaptasi dengan kreativiti kaunselor dalam penggunaan kepada klien

From:

FREE