© 2018 oleh Akademi Latihan & Perundingan PEKA. Semua hakcipta dalam web ini milik Akademi Latihan & Perundingan PEKA

JURNAL PEKA BIL IV

 1. KESAN KAUNSELING KELOMPOK REBT TERHADAP TEKANAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH

 2. KEPIMPINAN KETUA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING DALAM PENGURUSAN INTERVENSI BERDASARKAN DATA PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK: TINJAUAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH TERPILIH DI SABAH.

 3. BADAN BUKAN KERAJAAN (NGO) YANG TERLIBAT DENGAN KLIEN SAUDARA KITA DI MALAYSIA

 4. EFIKASI KENDIRI GURU PENDIDIKAN KHAS SEKOLAH RENDAH

 5. KESAN KAUNSELING KELOMPOK PERKEMBANGAN DAN RAWATAN (KKPR) TERHADAP KONSEP KENDIRI, RESILIEN DAN DAYA TINDAK PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA)

 6. PENGGUNAAN TEKNIK ‘AMSFG’ DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGECAM HURUF BESAR G, J, N, Q, V, X DAN Y BAGI MURID KELAS PEMULIHAN TAHUN TIGA

 7. PELAKSANAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI KEBAJIKAN DI SEKOLAH

 8. GAYA KEIBUBAPAAN DAN HUBUNGANNYA TERHADAP TINGKAHLAKU DEVIAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI HULU LANGAT

 9. KONSEP PEMBANGUNAN INVENTORI MUTADAYYIN (ORANG BERAGAMA) MENGGUNAKAN ELEMEN TERAPI KOGNITIF TINGKAHLAKU (CBT) UNTUK MAHASISWA MUSLIM

 10. PENEROKAAN CABARAN KLIEN WANITA YANG BERMADU

 11. PENGALAMAN KAUNSELOR MENANGANI ISU PORNOGRAFI DALAM KALANGAN PELAJAR ALIRAN AGAMA

 12. CASUAL FACTROS OF CRIMINAL BEHAVIOR IN PUNJAB, PAKISTAN

JURNAL PEKA BIL III