© 2018 oleh Akademi Latihan & Perundingan PEKA. Semua hakcipta dalam web ini milik Akademi Latihan & Perundingan PEKA

Buku ini adalah kesinambungan daripada Jilid 1 & 2 yang diterbitkan. Fokus aktiviti intervensi psikometrik dalam buku ini adalah aktiviti kerjaya dan memahami kerjaya seterusnya pelbagai aktiviti-aktiviti membina kejayaan diri. Ia adalah pelengkap kepada keseluruhan intervensi yang melibatkan pelbagai alat ujian psikometrik yang digunakan di sekolah. Keseluruhan aktiviti ini kelak menjadikan murid benar-benar memahami tentang fungsi mereka berada di sekolah, ke mana arah tujuan mereka dan apakah yang mereka perlu dan boleh lakukan untuk terus berjaya dalam hidup.

MANUAL INTERVENSI PSIKOMETRIK JILID 3

RM50.00Price