© 2018 oleh Akademi Latihan & Perundingan PEKA. Semua hakcipta dalam web ini milik Akademi Latihan & Perundingan PEKA

Buku ini mengandungi lebih daripada 60 aktiviti intervensi psikometrik yang memfokus kepada MEMAHAMI DIRI. Di dalamnya membincangkan beberapa bahagian bermula dengan konsep pandangan holistik manusia dan bagaimana pembimbing melihat klien sebagai individu berpotensi penuh. Diteruskan dengan aktiviti untuk terapi diri dan konsep penting memahami diri merangkumi imajeri, visualisasi menggunkan konsep ABC (Afektif, Behaviour, Cognitive

MANUAL INTERVENSI PSIKOMETRIK JILID2

RM50.00Price