© 2018 oleh Akademi Latihan & Perundingan PEKA. Semua hakcipta dalam web ini milik Akademi Latihan & Perundingan PEKA

Penerbitan manual rawatan ini dapat memberikan satu garis panduan kepada ahli-ahli psikologi dan kaunselor dalam proses membantu klien mencari jalan keluar kepada permasalahan yang dihadapi.Topik-topik yang terdapat di dalam manual ini menjurus kepada terma masalah yang biasa dihadapi oleh individu dalam kehidupan seharian.

MANUAL PELAN RAWATAN PSIKOTERAPI(ISU KESIHATAN MENTAL)

RM40.00Price