© 2018 oleh Akademi Latihan & Perundingan PEKA. Semua hakcipta dalam web ini milik Akademi Latihan & Perundingan PEKA

Manual pengurusan marah ini dibangunkan semula dengan berkonsepkan inovasi baharu  yang boleh menjadi panduan berguna terutama dalam pengendalian isu pengurusan marah dengan berkonsepkan kaunseling individu dan kaunseling kelompok

MANUAL PENGURUSAN mARAH

RM50.00Price