© 2018 oleh Akademi Latihan & Perundingan PEKA. Semua hakcipta dalam web ini milik Akademi Latihan & Perundingan PEKA

Buku ini menerangkan proses Trapi Jiwa Al-quran berdasarkan kaedah Quranic soul.Kaedah QST ini dibina hasil kajian penulis sendiri.Penulisan buku ini merupakan satu inovasi hasil daripada  gabungan terapi kaunseling dengan amalan bacaan ayat Al -Qurandan Asma al -husna.

TERAPI KEJIWAAN BERASASKAN AL -QURAN

RM13.00Price