© 2018 oleh Akademi Latihan & Perundingan PEKA. Semua hakcipta dalam web ini milik Akademi Latihan & Perundingan PEKA

Buku The Power of Al-Fatihah adalah bagaimana pendekatan dan prisip Al-Fatihah digunakan dalam kehidupan ini. Ia akan banyak menyelesaikan segala cabaran dan ujian yang kita hadapi. Buku ini memuatkan 7 pendekatan yang akan digunakan untuk memandu kehidupan ini. Bagi helper atau kaunselor yang menggunakan buku ini, ia mengandungi teknik-teknik yang boleh digunakan dalam proses hubungan menolong bersama klien. Kaunselor atau helper yang menggunakan prinsip Al-Fatihah ini akan mudah mengendalikan sesi mereka. Begitu juga bagi ibubapa, pekerja, pentadbir dan sesiapa sahaja yang memiliki buku ini dan menggunakan pendekatan yang diutarakan, ia pasti akan menampakkan kelainan dan kita dapat mencapai tujuan dengan lebih cepat

The Power of Al Fatihah

RM35.00Price